متن و تکست های آهنگ های قدیمی و جدید ایرانی و خارجی این وبلاگ برای متن اهنگ های قدیمی و جدیده ولی بیشتر قدیمی و اگر کسی هم اهنگی خواست نظر بزاره بگه چه اهنگی میخواد تا من متنش رو بذارم. http://oldandnewlyric.mihanblog.com 2018-03-23T03:48:56+01:00 text/html 2013-07-28T12:29:15+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b سلام http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/54 <font size="5">سلام به همه من ی وب جدید ساختم برای &nbsp;طرفدارن ریحانا و روشنا لطفا سر بزنید</font><div><a href="http://rishana.blog.ir" target="_blank" title="طرفداران ریشانا"><font size="5">کلیک کنید</font></a></div> text/html 2013-07-28T12:24:01+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b سلام به همه http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/53 <font size="5">سلام به همه لطفا به این وب جدیدم سر بزنید مرسییییییییییییییی</font><div><a href="http://rishana.blog.ir" target="_blank" title="طرفداران ریشانا"><font size="5">کلیک کنید</font></a></div> text/html 2013-07-17T14:37:28+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن اهنگ جعبه جواهر ابی http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/52 <p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم مثل جعبست</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>جعبه ی پر جواهر</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>خونه به رنگ یاغوت</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اما خوشه به ظاهر</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>حیف که زد و شکستش</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هر کی به دستش افتاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هر کی به دستش افتاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم مثل یه باغه</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>باغ بهار نارنج</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>واسه تنای خسته</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>یه جای خلوت و دنج</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>حیف که تو این زمونه</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>عشقه که رفته از یاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>عشقه که رفته از یاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شب تولد عشق</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم رو هدیه دادم</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>به اون که عاشقم کرد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>منو داد بر باد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدیه رو وا نکرده پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدیه رو پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم مثل جعبست</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>جعبه ی پر جواهر</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>خونه به رنگ یاغوت</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اما خوشه به ظاهر</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>حیف که زد و شکستش</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هر کی به دستش افتاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هر کی به دستش افتاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم مثل یه باغه</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>باغ بهار نارنج</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>واسه تنای خسته</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>یه جای خلوت و دنج</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>حیف که تو این زمونه</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>عشقه که رفته از یاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>عشقه که رفته از یاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شب تولد عشق</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم رو هدیه دادم</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>به اون که عاشقم کرد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>منو داد بر باد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدیه رو وا نکرده پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدیه رو پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شب تولد عشق</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دلم رو هدیه دادم</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>به اون که عاشقم کرد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>منو داد بر باد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدیه رو وا نکرده پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پس فرستاد</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;" align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدیه رو پس فرستاد</strong></span></font></p> text/html 2013-07-17T14:35:36+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن اهنگ حریق سبز ابی http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/51 <div id="txt258"><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: small;">بیا کنارم سرو ناز بی تاب&nbsp;</span><br style="background-color: #eff0f4; color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small;">بیا کنارم زیر طاق مهتاب&nbsp;</span><br style="background-color: #eff0f4; color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small;">عطش ببازیم به نسیم دریا&nbsp;</span><br style="background-color: #eff0f4; color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small;">غزل برقصیم تا طلوع فردا</span><br style="background-color: #eff0f4; color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small;">بیا کنارم ساقه ی بهاره&nbsp;</span><br style="background-color: #eff0f4; color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small;">رو فرش برگ و پولک ستاره&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">خمار شعرم می شکنه پیش تو</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">عجب شرابی نفس تو داره&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">گل بهارم در انتظارم ،حریق سبزی بیاد کنارم</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">تن حریرت جوی عطر جاری&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">صدای گرمت غیرت قناری</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">بذار بگیرم مثل تور دریا&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">تو رو در آغوش ، ماهی فراری&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">بیا کنارم سرو ناز بی تاب&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">بیا کنارم زیر طاق مهتاب&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">عطش ببازیم به نسیم دریا&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">غزل برقصیم تا طلوع فردا</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">گل بهارم در انتظارم ،حریق سبزی بیاد کنارم</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">اگه بدونن ابر و باد و بارون</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">چه دلنوازه این شب مهربون</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">هجوم می آرن روی چرت کوچه&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">صدای شهر رو می برن آسمون</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">غروب گذشت و شب رسید به نیمه&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">تب تو می خواد گل سرخ هیمه</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">بگو بخوابن همه اهل دنیا&nbsp;</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">هنوز یک نیمه مونده از شب ما</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">گل بهارم در انتظارم ،حریق سبزی بیاد کنارم</span><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><br style="color: #4d528c; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-auto; background-color: #eff0f4;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-auto; font-size: small; color: #000000;">گل بهارم در انتظارم ،حریق سبزی بیاد کنارم</span></p></div> text/html 2013-07-04T07:01:58+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن اهنگ دختر مشرقی http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><font size="5">دختر مشرقیم دختر آفتاب<br> رنگم از پوست بزک کرده ی مهتاب<br> زلفم از رنگ سیاه شب یلدا<br> چشام از روشنی روزن شبها<br><br> همه حرفام مهربونی<br> با نجابت یار جونی<br> سر سپردهء محبت<br> با نگاهی آسمونی<br><br> دختر مشرقیم من<br> دختر مشرقیم من<br><br> خونم از رنگ زلال سرخ عشق<br> گریه هام چشمهء پاک و بی ریا<br> منم اون تنهاترین دختر شهر<br> که داره میشکنه اما بی صدا<br><br> دختر مشرقیم من<br> دختر مشرقیم من<br><br> صدام از شرشر آب چشمه ها<br> تشنه ام تشنه ترین تشنه ها<br> تشنهء مرد سوارکه بیاد<br> قصهء هزار و یک شب رو بخواد<br><br> تا براش از دیو قصه ها بگم<br> زخم تن وحشت سایه ها بگم<br> تا براش از دیو قصه ها بگم<br> زخم تن وحشت سایه ها بگم </font></div> text/html 2013-07-03T09:04:56+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b سلام. http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/48 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">سلام میخواهید که متن اهنگ های جعفر هم بزارم؟<br>تگه میخواخید بگید تا منم بزارم!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"><br>اینجا گود بای پارتیه جعفره<br>اون که با من و تو مهربون نمیشه نا رفیقه اون همیشه همه جعفریا<br>پرس بزن دمبل بزن<br></font> text/html 2013-07-03T04:50:29+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن اهنگ آدم آهنی رضا صادقی http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/47 <div align="center"><font size="3">مثل آهن شدم انگار، یه تیکه از یه سنگ سخت&nbsp; ****&nbsp; نگام ثابت به دیواره، شب و روز گوشه ی این تخت<br><br> دارم میمیرم از غصه، یه بغضی تو گلوم مونده&nbsp; ****&nbsp; یه شب آتیشی از حسرت همه اشکامو سوزونده<br><br> دلم تا لب پر حرفه برای در واسه دیوار&nbsp; ****&nbsp; هوای تازه تر میخوام، شبیه عطر گندمزار<br><br> کاش اینجا بود دو تا دستات، نمیتونم بخوابم باز&nbsp; ****&nbsp; میسوزه جای قیچی ها، چه شکلی بود پر پرواز؟<br></font></div><font size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3">زمین میچرخه تو ذهنم، از این سرگیجه بیزارم&nbsp; ****&nbsp; تو ابن دنیای بی وزنی میون وهم و انکارم<br><br> نمیدونم چرا اینجام، مسکن دردمو خورده&nbsp; ****&nbsp; یه چیزی گم شده اینجا، که نه زندم نه مرده</font></p><div align="center"><font size="3"><br> بگیر این وحشتو از من، نمیخوام راهو برگردم&nbsp; ****&nbsp; نمیدونم چه سالی بود که رویاهامو ترک کردم<br><br> مث آهن شدم انگار، تو میگی محو پروازم&nbsp; ****&nbsp; یه پیله میکنم امشب، شاید پروانه شم بازم<br></font></div> text/html 2013-06-29T08:31:09+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b آهنگ شبا کجای آرمین 2AFM http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/46 <p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">سر صبحه و تو تازه از خواب پا میشی </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ولی من هنوز بیدارم تو باعث و بانیشی</span></font> </p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span id="more-625"></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">که ۲۴ ساعت به تو فکر بکنم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">فکر اینکه نباشی به کی تکیه کنم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ولی تو چی موهات خیسه و زیر دوشی </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">فکر اینی شب تو دور همی چی بپوشی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">یا که چک میکنی کی زنگ زده به گوشیت</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با کدوم تیک بزنی با یکی دیگه جور شی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تو چشام زل بزن بیا ببین بغضو</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تا حالا اینطوری دیده بودی تو&nbsp; منه تغصو</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تاحالا دیده بودی که اینقدر داغون بشم؟</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با صد تا قرص و دری وری اروم شم؟</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ولی تو چی پای الکلی و با نور شمع</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اخر شب با اون ولوویی امشب</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">همین چیزاست که یهو باعث میشه </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">من به دردو خلاف دیگه الوده شم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بگو بینم تو هم میکنی گاهی یادم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">یا که الان اینقدر داری دور و ورت ادم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">که فاز فابریکی نه اضافه کارن و</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">پای عشق و حال و شادیاتن</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بگو بینم باهاشون هستی خودی اسمی از من میاری وقتی مست میکنی؟</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">یا وقتی بحث پیش میاد که با کی دوست بودی میگی هیشکی و بحث و عوض میکنی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بزار حالا که دارم از تو جدا میشم بگم فراموشیت اسون نی خداییشم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با اینکه هنوزم اون عاشق تو اتیشم و صبحا به عشق تلفن تو پا میشم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه نمیخوامم یه لحظه با تو قاطی شم </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">چیه؟ فکر میکنی تو خماریشم </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مگه یادت رفته روزایی رو که با کارات میزدی تو اتیشم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شاید حالا همش پشت سرم فحش بدی هیچ</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">حق انتخاب داری و این مشکلی نیست</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">خدا خودش میدونه که اگه دوست داشتم </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">واسه خودت بوده و واسه خشکلیت نیست</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اصلا هر جایی میری برو اجازه داری</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">میدونی تو رو ساختن واسه اضافه کاری</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اخه دست خودت که نیست یه کمی حفه ای شدی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">خودایی من نمیخواستمت اینقدر گنده میشدی؟</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ازت یه کم خورده بودم نه این مدلی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">چرا دست دست میکنی بری نکنه دو دلی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">چرا واسه رفتن میکنی استخاره </span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مگه کم کردی ازم سو استفاده</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">حالا برو هی به یاد من بکن مست</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه ارمینتم به خاطرات پیوست</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">برو و بدون بد بودی اما خداییش</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ر</span></font><font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">وزی هم خیلی پر رنگ شبا کجایی</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> &nbsp; </font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم</span></font> </p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="4"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم</span></font></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> </p><font size="4"> </font> text/html 2013-06-29T08:25:16+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b آرمین 2AFM نمیشه هرگز http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/45 <div align="center"><font size="4">همه دستا بره بالا پایین / حالا با این موزیک میخواییم بترکونیم<br> همه جیغ بزنین حالا اگه با ما پایین / یالا پاشو با ما باشو موزیکو گوش کن و فاز باهاشو<br> بگیر میخواییم دور هم باشیم / پس با آهنگ خود من پاشین<br> دم درم که پره از ماشین / پس نباید امشب تو یه تنها شی<br> منم که با تو حال میکنم و / میخوام امشب فقط تو دور من باشی <br></font></div><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> نمیشه هرگز بی تو بمونم / جون تو بسته شده به جونم<br> اینو میدونم ای مهربونم / بی تو میمیرم آره بدون تو هیچم<br> میخوام واسه همیشه بمونی تو پیشم<br> نمیشه هرگز بی تو بمونم / جون تو بسته شده به جونم<br> اینو میدونم ای مهربونم / بی تو میمیرم آره بدون تو هیچم<br> میخوام واسه همیشه بمونی تو پیشم</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> همیشه از همه بریدم یا خسته شدم / ولی من به تو وابسته شدم خب تو هم که هستی را دست خودم // میدونم هرکاری که بخوای واست بکنم</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> پس بپیچونمت دیوونه برا چی // وقتی که با منی میزونه همه چی<br> اگه تو نباشی همه نمیگن // <a href="http://fazaei.ir/" target="_blank"><span style="color:#fff0f5;">.</span></a>پس آرمین داره میخونه برا کی؟<br> نمیشه هرگز بی تو بمونم....نمیشه هرگز بی تو بمونم / جون تو بسته شده به جونم<br> اینو میدونم ای مهربونم / بی تو میمیرم آره بدون تو هیچم<br> میخوام واسه همیشه بمونی تو پیشم</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> میبازم این دلو بی شک / وقتی که بغل تو ولو میشم<br> وقتی که به تو خیره میشم / از نگاه کردن به تو سیر نمیشم<br> تو بخوای یه آدم دیگه میشم / هیچکسم جایی نداره دیگه پیشم<br> من فقط با تو دیده میشم / آخه با تو باشم هیچوقت پیر نمیشم</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"> نمیشه هرگز بی تو بمونم / جون تو بسته شده به جونم<br> اینو میدونم ای مهربونم / بی تو میمیرم آره بدون تو هیچم<br> میخوام واسه همیشه بمونی تو پیشم<br> نمیشه هرگز بی تو بمونم / جون تو بسته شده به جونم<br> اینو میدونم ای مهربونم / بی تو میمیرم آره بدون تو هیچم<br> میخوام واسه همیشه بمونی تو پیشم</font></p> text/html 2013-06-29T08:19:34+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن آهنگ خونه خوبه تتلو http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/44 <font color="Orange"><font color="Black"><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="3">خونه خوبه خونه ، مامانم اُمیده<br> خونه خوبه بوی ، مامانمو میده</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF"><br></font> </div><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="3"><br> اون بیرون خبری نی به جز ، چشم های بارونی<br> به جز ، آدمای محبور مثه خودت ، که به اجبارِ با اونی<br> اون بیرون خبری نی به جز ، بدهکار و آلوده ها<br> ثمره ی سگ دوهاتم که ، زرشکا و زالومه ها<br> اون بیرون خبری نی به جز ، صفِ پُشتِ هم چیدن<br> به جز ، آدمای خسته که به زور ، با شکمِ گُشنه خندیدن<br> پُرِ دود پُرِ جوب پُرِ خون مردایی که کردن پُشت به جنگیدن<br> آدما فحش به هم میدن ، این چیزارو پُشتِ هم دیدن<br> خونه خوبه خونه ، مامانم اُمیده<br> خونه خوبه بوی ، مامانمو میده<br> خونه خوبه خونه ، مامانم اُمیده<br> خونه خوبه بوی ، مامانمو میده<br> <br> <br> این ضربُ المَثَلِ نابُرده رنج گنج نمیدونم چی چی رو کی گفته ؟!<br> باید دستشو بوسید<br> خیلی جاها شدیم خسته و کوچیک<br> تو یه فضای بسته و موزیک<br> هه<br> آره تو فضای بسته و موزیک<br> عجب ، مگه داریم ؟!<br> <br> خیلی درد خیلی مشکلات خیلی دعوا خیلی بی پولی داشتیم<br> به خیلیا گفتیم میموندی کاشکی خیلی زمین خوردیم و نشُد هیچ جوری پا شیم<br> کلّی فاصله با پیروزی داشتیم و یاد گرفتیم دنیا جای پیزوریاش نی<br> یه سری چیزارم خُب نمیشه که گفت آخه اُفت داره ، اینجا میدونی جاش نی<br> چِقَده خوردیم پس گردنی<br> دیگه حالِ پارتی و مست کردن نی<br> یاد رفتیم مرامِ بعضی رفیقا حتی بدترِ از اجنوی<br> یاد گرفتیم حسادتِ رفیق از رقابتِ رقیب خطرناکتره<br> اونی که میکنه خطر پاک تره ، میبره اونی که میمونه عقب آخرش<br> نه حوصله ی نصیحت دارم ، نه سَر در میاره کسی از کارم<br> نه میدونه چیزی کسی دَربارم و خودمو بستم به مسیرم ، کارم<br> من با یه موجِ بیمار<br> تکیه به کُنجِ دیوار<br> <br> خسته از همه خسته از خالی بودنِ جای صدام توی برج میلاد<br> داستانِ عجیبیه<br> دِلَم تنگه واسه مجیدیه<br> واسه بچگیام واسه زادگام<br> واسه ، مدرسه واسه باشگام<br> واسه زبری دستای بابام اخمای آقام حرفای مامان<br> اینی که هستم فرق داره باهام<br> واسه اینه که درد داره کارام<br> <br> دلم تنگه واسه عادی بودن واسه ، دور از چیزای مادی بودن<br> آره یه جواریی کندم از همه ، اینجوری توقعات کمتر ازمه<br> ترجیح میدم تنها بشینم بی اعتنا به هرچی هر طرفمه<br> هرکی هر طرفمه ، وقتی درد نداری همدمن همه<br> خونه خوبه خونه ، مامانم اُمیده<br> خونه خوبه بوی ، مامانمو میده<br> خونه خوبه خونه<br> خونمون ایرانه …..<br> <br> به خدا اون بیرون هیچ خبری نی<br> همه چی همینجاست ، تljkو خونمون ، تو همین خاک<br> سلامتی همه اونایی که تو همین خاک متولد شدن<br> واسه همین خاک جنگیدن و جزوِ همین خاک شدن<br> سلامتی شهیدا ، حاج حسینا ، تو دلی ها<br> سلامتی ناصر حجازی ها ، ایرج قادری ها<br> سلامتی استعدادایی که ، ستاره نشدن اما ، ایرونی موندن و اسطوره میشن<br> سلامتی اسطوره هایی که با بی لطفی خدافظی کردن<br> آقا مهدوی کیا ، علی آقا کریمی<br> سلامتی داداشیای تو زندون<br> دست فروشای تو میدون<br> سلامتی پدر مادرا<br> سلامتی دست تنگا<br> سلامتی درد دیده ها ، داغ دارا ، بیمارا</font><font color="#FFFFFF"><br></font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> </div><font color="#330033"> </font><div style="display:block"><font color="#330033"> </font><h4 style="margin:0.4em"><br></h4></div></font></font> text/html 2013-06-27T14:17:05+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b آهنگ اطراف ما از گروه کامنت http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/43 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center"><font size="4"><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family: Verdana" lang="AR-SA">اطراف ما تا دور از ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">همه چی همونطور بوده و هست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">راه های بین ما</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">تصویر ذهن ما هم</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">فاصلهء زمین تا آسمون</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">بارش برف و بارون</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">روزها ماه ها</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">فصل ها سال ها بوده و هست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">تا هست این چنین</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">دور و اطراف ما</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">بر ماست برسیم به نرسیده ها</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">از هر در</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">از هر راه</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">اطراف ما تا دور از ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">همه چی همونطور بوده و هست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">راه های بین ما</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">تصویر ذهن ما هم</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">تا هست این چنین</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">دور و اطراف ما</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">بر ماست برسیم به نرسیده ها</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">از هر در</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">از هر راه</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">نگاه تو هم عین من</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">دیگه پیگیر رابطه ای نیست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">راه ها بین ما اما</span><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">ما نشستیم میگیم فاصله ای نیست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">همه چیز همونطور بوده و هست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">بجر ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">جر ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">پس تو بگو کی درها رو بست</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">رو به ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">رو به ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">شاید تو</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">شاید من</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">شاید ما</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana" lang="AR-SA">اطراف ما تا دور از ما</span></font><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-06-27T14:15:35+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b آهنگ هی تو از گروه کامنت http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/42 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نشستی پشت دیوار</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی پس صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نمی بینی چیزی جز تیرگی ها</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی خنده ها کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نشستی پشت دیوار</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی پس صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">دیگه خشکید طب شعر تو وجودت</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی ترانه هام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نشستی پشت دیوار</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی پس صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نمی بینی چیزی جز یه دیوار</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی پنجره ها کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نشستی بی تفاوت</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میگی فرداها کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">فرداها کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نشستی پشت دیوار</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">جواب صدام کو ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میتونی ببینی ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">که دیوار از تو هم بالا رفت ؟</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نگو امیدی نیست</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هیچ دیواری تا آسمون نیست</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هی تو</span></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-06-27T04:53:57+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن اهنگ بیا نازی کن dionik که من خیلی دوسش دارم http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><font size="4">وقتیکه چشمام پر درده، میدونی‌<br>وقتیکه تو نگام یه پائیزه، میخونی‌<br>تو میتونی‌ پائیزو مثل یه بهار کنی‌<br>غم بی‌ تو بودن و نابود کنی‌<br><br>حس می‌کنم احساسی‌ نداری<br>که واسهٔ من از جون و دل‌ بذاری<br>دوست داشتن تو شده بود عادت<br>حالا من موندم با این جدایی<br><br>بیا نازی کن، دل‌ و راضی‌ کن<br>بیا تو شبام، غوغایی کن<br>یا مثل گذشته، با یه شاخه گٔل سرخ<br>بیا عطره تنت و ارزونی کن<br><br>نگو که دیره، چون که دل‌ اسیره<br>داره باز بی‌ تو، بهونه میگیره<br>بیا نازی کن، دل‌ و راضی‌ کن<br>نذار از غم دوریت بمیره<br><br>یا میام به یاد اون روزا آواز می‌خونم<br>یا که نه، گریه می‌کنم<br>میام به خاطر دیدن چشمای نازت<br>دنیا رو، ویرون می‌کنم<br><br>یادمه، تو قولی‌ دادی<br>گفتی‌ همه دنیامی<br>اما دنیای منو تو شکستی<br>گفتی‌ دیگه آزادی<br><br>پس بیا<br><br>نازی کن، دل‌ و راضی‌ کن<br>بیا تو شبام، غوغایی کن<br>یا مثل گذشته، با یه شاخه گٔل سرخ<br>بیا عطره تنت و ارزونی کن<br><br>نگو که دیره، چون که دل‌ اسیره<br>داره باز بی‌ تو، بهونه میگیره<br>بیا نازی کن، دل‌ و راضی‌ کن<br>نذار از غم دوریت بمیره<br><br>بیا نازی کن، دل‌ و راضی‌ کن<br>بیا تو شبام، غوغایی کن<br>یا مثل گذشته، با یه شاخه گٔل سرخ<br>بیا عطره تنت و ارزونی کن<br><br>نگو که دیره، چون که دل‌ اسیره<br>داره باز بی‌ تو، بهونه میگیره<br>بیا نازی کن، دل‌ و راضی‌ کن<br>نذار از غم دوریت بمیره... </font></div> text/html 2013-06-26T13:47:03+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b آهنگ غمگین قلبم از آرمین 2AFM http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/40 <font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">آخ اگه میشد ، مال من باشی دوباره / آخ اگه میشد ، تو شبام باشی ستاره</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">میذاشتمت رو چشام ، شاپری قصه هام / آخ اگه میشد بیای به من بگی آره</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">آرزومه که خوشبخت بشی با عشق جدیدت / پیوندت مبارک ، شادی با من غریبه</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">دیگه نگران این نباش که دل بی تو میمیره / دعام پشت سرت هست ولی دل بی تو میگیره</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">قلبم میمیره&nbsp;بی تو ، گریه ام میگیره بی تو ، سردن دستای من هردم</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">غم های من بیشتر میشه بی تو عشق من ،&nbsp;آخ اگه میشد بشی مال من</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">میذاشتمت رو چشم عشقم آخ اگه میشدی مال من</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">یعنی بازم میشه بشی مثل قدیما و</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">رو هم نداشته باشیم هیچ حسی بدی ما</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">توی مشکلاتم بکنی منو آروم</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">با وجودت به زندگیم بدی سر و سامون</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">طاقت نداشته باشی ببینی منو&nbsp;داغون</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">ناراحت شی اگه باز&nbsp;ببینی منو با اون</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">با من سر چیزای بی مورد دعوا کنی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">حساب منو&nbsp;بازم از بقیه سوا کنی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">هرجایی که رفتم ،یا هستم&nbsp;، باشی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">توی مشکلاتم عصای دستم باشی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">یا با&nbsp;گفتن حرفایی که دلنشینن</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">نذاری که&nbsp;کشتیای من به گل بشینن</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">میدونم بهتر از همه صدامو میشنوی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">خوب به تو محتاجم چرا دلمو میشکنی؟؟؟</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">کمکم کن که خیلی دلم&nbsp;تنگ واسه ،تو</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">بیا به زندگی من&nbsp;بده رنگ تازه</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">قلبم میمیره&nbsp;بی تو ، گریه ام میگیره بی تو ، سردن دستای من هردم</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">غم های من بیشتر میشه بی تو عشق من ،&nbsp;آخ اگه میشد بشی مال من</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">میذاشتمت رو چشم عشقم آخ اگه میشدی مال من</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">اگه هنوزم تو یکم دوسم داری پس ، بیا واسه تو ، تو قلب من&nbsp;یه جایی هست</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;">بیا با من بمون که دیگه بی آزارم ، بیشتر از هرکسی الان به تو نیاز دارم</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #2c68b4;"></span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></p></font></font> text/html 2013-06-26T13:44:43+01:00 oldandnewlyric.mihanblog.com meli r.j.b متن اهنگ گریه دار تتلو بنام یادت باشه http://oldandnewlyric.mihanblog.com/post/39 <div align="center"><font size="3">بله بله چشم من هر چی بگی گوش میدم حتما<br> کاریم ندارم که حق با کیه چیکاره این حرفا دارم من اصلا<br> نره نره قلبم از یادتوو یه سر بزن به قبلا <br> ببین کی مث من عاشقه تو بوده ببین کی میخوادت قد من اقلا<br> اینو یادت باشه که حال من خوبه باتو<br> یادت باشه همه زندگیم بود نگاتو<br> یادت باشه رفتیو بستی روم چشاتو<br> یادت باشه که حال من خوبه باتو<br> یادت باشه همه زندگیم بود نگاتو<br> یادت باشه رفتیو بستی روم چشاتو<br> حالا که اشکامو دیدی<br> میگی که از من بریدی<br> میگی که چیزی نمونده بینمونو ازم نا امیدی<br> میگی که راه تو دوره <br> میگی خونه سوتوکوره<br> من میگم دوسم نداری تو میگی نه مگه زوره<br> اینو یادت باشه که حال من خوبه باتو<br> یادت باشه همه زندگیم بود نگاتو<br> یادت باشه رفتیو بستی روم چشاتو<br> یادت باشه که حال من خوبه باتو<br> یادت باشه همه زندگیم بود نگاتو<br> یادت باشه رفتیو بستی روم چشاتو<br> بله بله رسما بدون تو من به جای بدی رفتم<br> مثل این دیوونه ها تو خیابون هر شب دارم راه میرم بی هدف من<br></font></div><br><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div>